“Digi kuuluu kaikille”, tunnetko jo saavutettavuusdirektiivin?

Saavutettavuusdirektiivillä viitataan siihen, miten kaikki julkisen hallinnon palvelut tulisivat olla tasapuolisesti kaikkien käytössä – riippumatta ihmisten erilaisuudesta. Tavoitteena on myös parantaa digitaalisten palveluiden laatua yleisesti. Suomessa saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvoo Aluehallintovirasto.  Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Laki ei siis velvoita kaikkia toimijoita, mutta yhdenvertaista kohtelua … Jatka lukemista