Videotutkimus: Mitä se on ja millaisille yrityksille se sopii?

 • February 15, 2021
 • Blogi

Tiedätkö, mitä videotutkimus tarkoittaa? Tänään blogissa vieraana Hannu Uotila, videotutkimuksen pioneeri sekä Sailerin perustaja ja toimitusjohtaja. 

Blogitekstit ovat tiivistelmiä Hannun kanssa pidetyistä LinkedIn– ja Instagram -liveistä.

Tässä blogitekstissä käydään läpi

 • Mitä videotutkimus tarkoittaa?
 • Miten videotutkimus toteutetaan käytännössä?
 • Millaisen yrityksen kannattaisi harkita videomuotoisen tutkimuksen liittämistä osaksi yrityksen strategiaa? 


Tulevalla viikolla perehdytään tarkemmin videoon raportoinnin välineenä. Jos et malta odottaa ensi viikkoon, löydät videotiivistelmän Linkkari-livestä Aito Videon Youtube-kanavalta


Mitä videotutkimus tarkoittaa? 


Yksinkertaisuudessaan videografia eli videotutkimus tarkoittaa…

 • datan taltioimista videolle
 • datan analysoimista videolta
 • tulosten raportointia videolla 


Tällä hetkellä useat yritykset keräävät numeerista tietoa asiakkaan kokemuksesta (esim. NPS = suositteluherkkyys). Siihen liittyy se riski, että ihmisten väliselle normaalille vuorovaikutukselle ominaiset eleet, ilmeet ja tunteet jäävät numeroiden ja tekstin jalkoihin. 

Videotutkimuksen tarkoituksena on tuoda mukaan laadullista, syvää ymmärrystä ilmiöistä tai tutkittavista henkilöistä. Saada tietoa siitä, miksi jokin numeerinen mittari on tietyssä pisteessä, ja kenties, miten päästään pisteeseen, jossa halutaan olla. 


Miten videotutkimus toteutetaan käytännössä?

Ensin tutkittavat haastatellaan, sitten aineisto analysoidaan ja lopuksi koostetaan videoraportti. Usein raportilta löytyy myös tutkija, joka avaa sisältöä ja vetää löydökset yhteen. 

Tutkittavat tahot valitaan tutkimuksen mukaan. B2B-puolella tutkittavat rekrytoidaan yleensä toimeksiantajan laatimalta listalta. Kuluttajapuolella voidaan hyödyntää esimerkiksi paneeleita, jos halutaan tutkia tietyn taustatekijän, kuten iän tai asuinpaikan suhteen. Yhä enemmän rekrytoidaan myös sosiaalisen median kautta.

Aikaisemmin videohaastattelut koettiin uudeksi ja hienoksi tavaksi tehdä tutkimusta, mutta Korona-pandemian myötä menetelmään suhtaudutaan itsestäänselvyytenä. Nyt lähes 90 % videotutkimuksesta tehdään Sailerilla videoyhteyksien kautta. 

Videotutkimusta voidaan tehdä myös kentällä. Tällöin on mahdollista havainnoida tutkittavia heidän arjessa. Arkipäiväisessä toiminnassa ilmenevien eleiden, ilmeiden, tunteiden ja käytösmallien analysointi on hyvin informaatiorikasta tutkivalle osapuolelle.

Ei siis ole yhtä oikeaa tai väärää tapaa tehdä videotutkimusta. On kuitenkin huomionarvoista, että etäyhteydet parantavat tutkittavien saavutettavuutta sekä mahdollistavat resurssitehokkaan työskentelyn. 


Millaiselle yritykselle videotutkimus sopii? 


Videotutkimus sopii organisaatiolle, joka… 

 • on innovatiivinen
 • katsoo reippaasti tulevaisuuteen
 • uskoo asiakasyhteistyön kautta tehtävään kehitykseen


“On vain ajan kysymys, milloin video lisääntyy merkittävästi tässäkin kontekstissa.”


Omat videotaidot on hyvä pitää terässä, koska maailma täyttyy videoista. Liikkuvasta datasta videon osuus kasvaa valtavasti koko ajan. 

Video on eläväinen ja mielenkiintoa lisäävä formaatti, jota voi hyödyntää monipuolisesti yrityksen eri tarpeissa. Esimerkiksi markkinoinnissa, sisäisessä viestinnässä ja modernisti juurikin tutkimuksessa. 

Tärkeintä on lähteä liikkeelle jostain! 

Haluaisitko sinä oppia hyödyntämään videota yrityksesi kehityksen tukena? 


Voit varata ajan henkilökohtaiseen videokonsultointiin tai jatketaan keskustelua TikTokissa, Instagramissa tai Linkkarissa!

Julius Valjakka / @aitovideo