Graduntekijä, tiesitkö että tutkimuksesi voi olla videomuotoinen?

Pro gradu -tutkielma kuuluu jokaisen maisterin tutkintoa suorittavan opiskelijan opintoihin. Siinä perehdytään tiettyyn aiheeseen oman alan sisällä ja osoitetaan sen hallinta hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen. Usein puhutaan kirjallisesta työstä ja monelle tuleekin yllätyksenä, että gradun voi tehdä myös videomuodossa. Toki on muistettava, että työ sisältää aina jonkinlaisen kirjallisen loppuraportin, jotta se voidaan kirjaston toimesta arkistoida.

Jaan tässä blogissa ajatuksia videogradun tekemisestä niin omasta kuin aikaisemmin haastatellun Hannu Uotilan näkökulmasta. Hannua voi pitää videogradun pioneerina, sillä hän sinnikkään yrittämisen jälkeen päätyi maailman ensimmäiseksi kauppatieteellisen videogradun tekijäksi.

P.S. Jutun lopusta löytyy minun 2013 tekemä videogradu! 🧐

Videotutkimus pähkinänkuoressa

Yksinkertaisuudessaan videotutkimus eli videografia on tapa tehdä laadullista tutkimusta ja lisätä syvää ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, henkilöstä tai ryhmästä. 

Siinä…

  • Data taltioidaan videolle
  • Dataa analysoidaan videolla
  • Tulokset raportoidaan videolla 

Aihetta on käsitelty yritysten näkökulmasta aikaisemmin :

Videotutkimus – mitä se on ja millaisille yrityksille se sopii?

Videoraportti johtamisen välineenä – aloita motivointi näinkin pienestä!

Tallenne Instagram-livestä Hannun kanssa (aiheena videotutkimus & videogradu)

Maailman ensimmäinen kauppatieteellinen videogradu syntyi sinnikkään yrittämisen jälkeen

Hannu kertoi saaneensa idean videogradun tekemiseen Joel Hietasen videografiaa (eli videotutkimusta) käsittelevällä luennolla. Siellä hänelle selvisi, että videograafista tutkimusta on tehty akateemisessa maailmassa 1920-luvulta lähtien. Miksipä siis gradua ei voisi tehdä näillä menetelmillä? 

Aiheesta innostuneena Hannu kertoi käyneensä omalla yrittäjyyden laitoksellaan juttusilla ja saaneensa vastaukseksi, että kyseessä olisi uusi juttu, jota ei pystyttäisi arvioimaan perinteisin kriteerein. Hän ei kuitenkaan lannistunut, vaan jatkoi asian selvittämistä ja lopulta sai markkinoinnin laitokselta hyväksyvän vastauksen. Vasta matkalla selvisi, että kyseessä olisi maailman ensimmäinen kauppatieteellinen videogradu. 

Ongelmaksi muodostuu yleensä se, että pätevää ohjausta ei ole saatavilla kyseisen alan tiimoilta. Yhtenevä arviointi voi olla haastavaa, jos menetelmä ei ole arvioitsijoille millään tavalla tuttu.

Harmaita hiuksia voi aiheuttaa myös videomuotoisen työn tallettaminen yliopiston kirjaston arkistoihin. Siksi gradu sisältää myös kirjallisen loppuraportin (omalla kohdalla noin 30 sivua, Hannulla noin 50 sivua). Kirjallinen osuus on silti lyhyempi, mitä se olisi perinteistä tapaa noudattaen (pituudessa on toki vaihtelua tieteenalasta riippuen). 

Ei siis ole syytä olettaa, että videogradu olisi yhtään sen helpompi tai nopeampi tapa tehdä tutkielmaa. Ainakin sekä Hannulla että itselläni meni paljon enemmän aikaa videoversion parissa. Jo tavallinen gradu on jättimäinen kokonaisuus, mutta videogradun kohdalla haastetta tuo valmiiden rakenteiden puute – tapoja videoida tutkimuksen kohdetta on monia.

Vinkkejä videograduprosessin alkumetreille 

1. Tiedä vahvuutesi ja perustele aiheesi toimivuus videogradun kontekstissa. Ja jos motivaatiosi pysyy todennäköisemmin yllä videografista menetelmää hyödyntäen, tuo se ilmi. Nämä voivat olla yliopistolle merkittäviä tietoja, sillä valmistumisestasi halutaan varmistua.

2. Levitä verkot isommille vesille. Jos sinulle vastataan, ettei pätevää arvioitsijaa löydy omalta laitokseltasi / yliopistoltasi, tiedustele, olisiko mahdollisuuksia yhteistyöhön toisen laitoksen tai yliopiston kanssa. Ole myös itse proaktiivinen, äläkä jätä mahdollisuuksien kartoittamista pelkästään yliopistosi väelle.

3. Muistuta yliopiston tavoitteista uuden oppimiseen ja innovointiin liittyen. Jos ei nyt, niin milloin sitten?

Tässä muutamia kuvia oman videogradun tekemisen ajalta. Jättimäinen mindmap oli asuntoni seinällä yli puoli vuotta. Välillä videogradun rakenne piti kirjoittaa ylös papereille ja hahmotella kokonaisuutta levitellen eri vaiheet sisältävät paperit lattialle.

Videogradu vaatii älyttömän määrän epävarmuuden sietämistä ja oma-alotteisuutta – ei siis kannata lähteä tekemään sellaista kevyin perustein ja kiireessä. Jos kuitenkin tähtäät videopainotteiselle uralle, voi videogradu olla arvokas merkintä CV:ssä.

Haluatko kysyä vielä jotain videogradusta?

Löydät minut myös TikTokista, Instagramista ja Linkkarista.

Julius Valjakka / @aitovideo

Tässä oma videograduni – The Wonder of Fanaticism in Football